start Företaget Produkter kundProjekt Programvara Varför Styra ? Info
 
 

                                       KUNDPROJEKT

kundproj

Våra robotar används i varierande typer av ändamål.

 

Styra Robotics AB är ursprungligen specialliserat på maskinbetjäning och materialhantering inom träindustrin.

 

Våra kunder finns dock inom varierande områden och vi gör även målning, slipning, glashantering, plåthantering o.s.v

 

Vi utför ofta betjäning av maskinlinjer där cykeltiden är kritisk.

 

Nedan är ett urval av typiska pågående och avslutade kundprojekt.

För refrerenser och företag kontakta oss.

 

 

- Inmatning Homag dubbelsidig Kantlist 30 meter/min

- Inmatning Biesse borrgenommatning

- Inmatning Ceffla Lacklina

- Avstapling Listhyvel

- In och ut -matning såg cell lameller

- In och ut -matning ommantningslina

- CNC-betjäning enbords överffräs

- CNC-betjäning två -bords överffräs

- Inmatning tunga och stora skivor bredbandsputts

- Inmatning Homag dubbeltapp

- Kantmålning av stuv

- Ommantlings linje

- Nestnings och presslinje

 

 

 

 

Press

kundproj1

CNC-betjäning

kundproj2

Slipning målning mm

kundproj3