start Företaget Produkter kundProjekt Programvara Varför Styra ? Info logga1

programvaran

        

                ROBOTTEKNIK PÅ KUNDENS VILLKOR

           Kostnadseffektiva robotlösningar med fokus på användarvänlighet, flexibilitet  och driftsäkerhet. Styra AB har ett av Europas största begagnatlager med kompletta Fanuc-robotar.


              Styra Robotics AB Affärside: att erbjuda robotteknik för korta såväl långa serier i  kostnadskänslig produktion.

!! ERBJUDANDE !!

 1 Kraftfull programvara  2 Paketerade lösningar  3 Kostnadseffektivitet

PC-programvara förenklar handhavandet av roboten.   

 

Via en unik programvara RobotMaster kan personer med PC-vana snabbt styra robotens funktioner. Detta är viktigt för kundens långsiktiga trygghet samt undviker kostsamma servicebesök.

 

 

 

 

snabba och kostnads- effektiva installationer.

 

Mycket av behoven är gemensamma hos olika kunder. Med likartade produkter behöver inte hjulet uppfinnas på nytt varje gång. RobotMaster ger kunden ett bibliotek med funktioner och metoder samt medför snabb och säker installation. Operatören lär sig snabbt styra produktionens viktiga delar.

 

 

Begagnat eller nytt?

 

 

Vi använder både nya och begagnade robotar. Våra begagnade robotar är mycket driftsäkra och väl genomgågna och säljs med generös garanti. I lager har vi olika modeller, från äldre till nästan nya. Vi erbjuder även serviceavtal och förlängning av garantin. Vi leverar och installerar även transportbanor/PLC-styningar  och annan kringutrustning.