start Företaget Produkter kundProjekt Programvara CAMLIink Varför Styra ? Info
 
 

                                       PROGRAMVARA

camlink-huvud

CAMLink skapar enkelt robotkod direkt från AutoCAD !

 

CAMlink är ett mycket populärt CAM-system och känt för användarvänlighet och kraftfull Verktygshantering. 

Beredningen görs direkt på ritningar från exempelvis AutoCAD.

CAMlink är ursprungligen utvecklat för möbelindustrin och redan från början med stora krav på hanterbarhet och flexibilitet.

 

CAMlink ägs av Styra Robotics AB och är en av världens första CAM-system som även specialiserat på robotkod.

 

CAMLink ger alla möjligheter till styrning av robotens rörelser. Beredningen görs grafiskt direkt CAD-geometrierna.

CAMLink länkas med RobotMaster för robotens rumsdefinitioner.

 

CAM-systemet är ett nödvändigt verktyg när roboten skall följa kurvor eller andra geometrier. Används vid tillämpningar såsom:

 

 

Maskinbearbetning, laserskärning, vattenskärning, slipning, putsning, avancerad målning, limning, kittning, mm.

 

Kontakta oss för demo och provkörning !

 

camber_sdump

camlink-7